Bài 10 trang 106 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 10 vẽ:a, Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

Bài 10 Vẽ:

a, Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

b, Ba điểm C,E,D thẳng hàng và sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c, Ba điểm T,Q,R không thẳng hàng.

 Giải: Em có thể vẽ hình như sau: 

 

Lưu ý. Ta nên vẽ đường thẳng trước, sau đó vẽ điểm theo yêu cầu.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu