Bài 1 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Hướng dẫn giải:

Tổng hợp 2 lực đó vào vật rắn phải bằng không.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan