Bài 1 trang 98 SGK toán 5


Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;                     b) d = 2,5dm;                 c 

Bài giải:

Chu vi của hình tròn là:

a) 0,6 x 3,14 = 1,844 (cm)

b) 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

c) m = 0,8m

0,8 x 3,14 = 2,512 m

Đáp số: a) 1,844cm; b) 7,85dm; c) 2,512m