Bài 1 trang 98 sgk hoá học 12

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Trình bày cách để – Điều chế Ca từ CaCO3. – Điều chế Cu từ CuSO4 Viết phương trình hoá học của các phản ứng

Bài 1. Trình bày cách để

- Điều chế Ca từ CaCO3.

- Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hoá học của các phản ứng

Lời giải:

-Điếu chế Ca từ CaCO3:

CaCO3 + HCl ———–> CaCl2 + CO2 + H2O

-Điều chế Cu từ CuSO4: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu  

Hoặc: 2CuSO4  2H2O → 2Cu + O2 + 2 H2SO4    

Hoặc: CuSO4 + Cu(OH)2 → CuO + Cu

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan