Bài 1 trang 98 sgk hoá học 12


Trình bày cách để – Điều chế Ca từ CaCO3. – Điều chế Cu từ CuSO4 Viết phương trình hoá học của các phản ứng

Bài 1. Trình bày cách để

- Điều chế Ca từ CaCO3.

- Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hoá học của các phản ứng

Lời giải:

-Điếu chế Ca từ CaCO3:

CaCO3 + HCl ———–> CaCl2 + CO2 + H2O

-Điều chế Cu từ CuSO4: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu  

Hoặc: 2CuSO4  2H2O → 2Cu + O2 + 2 H2SO4    

Hoặc: CuSO4 + Cu(OH)2 → CuO + Cu

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu