Bài 1 trang 96 SGK toán 5


Vẽ hình tròn có.

Vẽ hình tròn có:

a) Bán kính 3cm;                                            b) Đường kính 5cm.

Bài giải:

a) 

b)