Bài 1 trang 95 sgk hoá học 11

Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a) Chất A có tỉ lệ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

b) Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). 

Lời giải:

a) MA = dA/KK x \( \overline{M_{KK}}\) = 2,07 x 29,0 = 60,0 (g/mol).

b) Trong cùng điều kiện, thể tích khí tỉ lệ thuận với số mol khí:

VX = \( V_{O_{2}}\) => nX = \( n_{O_{2}}\) = \( \frac{1,76}{32}\) = 0,055 mol => MX = \( \frac{3,3}{0,055}\) = 60 (g/mol) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan