Bài 1 trang 9 sgk hoá học 10


Bài 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

Bài 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. Electron và proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electron.

D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp sô' đúng là câu B : Proton yà nơtron.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu