Bài 1 trang 89 SGK toán 5


Bài 1. Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là.

Bài 1.  Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A.3                       B.                             C.                 D. 

Bài giải: B

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan