Bài 1 trang 88 SGK toán 5


Tính diện tích hình tam giác có:

Tính diện tích hình tam giác có:

a)     Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b)    Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm.

Bài giải:

a) Diện tích hình tam giác = =24 cm 2

b) Diện tích hình tam giác =  = 1,38  dm 2