Bài 1 trang 88 sgk hoá học 10


Bài 1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Bài 1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

A. Phản ứng hoá hợp.                       B. Phản ứng phân hủy.

C. Phản ứng thế trong hoá vô cd.       D. Phản ứng trao đổi.

TRẢ LỜI:    D         đúng,

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu