Bài 1 trang 86 SGK toán 5


Bài 1. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây.

Bài 1. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Bài giải:

Hình 1. Ba góc là góc A, góc B, góc C

Ba cạnh là AB, AC, BC

Hình 2. Ba góc là : góc D, góc E, góc G

Ba cạnh là: DE, DG, EG

Hình 3. Ba góc là: góc M, góc K, góc N

Ba cạnh là MK, MN, KN.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay