Bài 1 trang 86 SGK toán 5


Bài 1. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây.

Bài 1. Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Hình 1

Hình 2

 

Hình 3

Bài giải:

Hình 1. Ba góc là góc A, góc B, góc C

Ba cạnh là AB, AC, BC

Hình 2. Ba góc là : góc D, góc E, góc G

Ba cạnh là: DE, DG, EG

Hình 3. Ba góc là: góc M, góc K, góc N

Ba cạnh là MK, MN, KN.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan