Bài 1 trang 85 SGK toán 5


Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là.

Tính diện tích hình tam giác  vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c)  dm và  dm;

Bài giải:

DIện tích hình tam giác vuông bằng diện tích độ dài của hai cạnh góc vuông chia cho 2:

a) S =  = 6 (cm2)

b) S =  = 2 (m2)

c) S =  =  (dm2)