Bài 1 trang 85 SGK toán 5


Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là.

Tính diện tích hình tam giác  vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) \(\frac{2}{5}\) dm và \(\frac{1}{6}\) dm;

Bài giải:

DIện tích hình tam giác vuông bằng diện tích độ dài của hai cạnh góc vuông chia cho 2:

a) S = \(\frac{3.4}{2}\) = 6 (cm2)

b) S = \(\frac{2,5.1,6}{2}\) = 2 (m2)

c) S = \(\frac{\frac{2.1}{5.6}}{2}\) = \(\frac{1}{30}\) (dm2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay