Bài 1 trang 84 sgk hoá học 9


Bài 1. Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

Bài 1.  Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

- Dạng thù hình của nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố hóa học tạo nên.

-Một nguyên tố hóa học có thể tạo ra hai hay nhiều đơn chất. ví dụ : 

cacbon có 3 dạng thù hình: kim cương, than chì , cacsbon  vô định hình 

phopho có 3 dạng thù hình là: Photpho trắng, đỏ, đen

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu