Bài 1 trang 84 sgk giải tích 12


Bài 1. Giải các phương trình mũ

Bài 1. Giải các phương trình mũ:

a) (0,3)3x-2 = 1;

b) = 25;

c)  = 4;

d) (0,5)x+7.(0,5)1-2x = 2.

Hướng dẫn giải:

a) (0,3)3x-2 = 1= (0,3)0 ⇔ 3x - 2 = 0 ⇔ x = .

b) = 25 ⇔ 5-x = 52 ⇔ x = -2.

c)  = 4 ⇔ x2- 3x + 2 = 2 ⇔ x = 0; x= 3.

d) (0,5)x+7.(0,5)1-2x = 2 ⇔  = 2 ⇔ 2x-8 = 2 ⇔ x - 8 = 1 ⇔ x = 9.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..