Bài 1 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5


Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

;  ;  ;  

Hướng dẫn giải:

4,5;   3,8;    2,75;   1,48.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan