Bài 1 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5


Tính: a) 216,72 : 42;

Tính:

a)     216,72 : 42;

b)    1: 12,5;

c)     109,98 :  42,3

Hướng dẫn giải

a)                            b) 

c) 

a: 5,16; b: 0,08; c: 2,6

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan