Bài 1 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Đường thẳng song song với trục Ox có phương trình \(y = m(m \ne 0)\);

b) Đường thẳng có phương trình \(x = {m^2} + 1\) song song với trục Oy;

c) Phương trình \(y = kx + b\) là phương trình của đường thẳng;

d) Mọi đường thẳng đều có phương trình dạng \(y = kx + b\) ;

e) Đường thẳng đi qua hai điểm A(a, 0)  và B(0, b) có phương trình \({x \over a} + {y \over b} = 1\) 

Giải

a) Đúng                                     b) Đúng

c) Đúng                                     d) Sai

e) Sai

Loigiaihay.com

Các bài liên quan