Bài 1 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5


Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em,

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

Trường Vạn Thịnh có: 

   552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)

               Đáp số: 600 học sinh

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan