Bài 1 trang 78 sgk vật lí 10


Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

1. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

Hướng dẫn:

Học sinh tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan