Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 1 trang 76 Tiết 44 sgk Toán 5


Tính (theo mẫu):

Tính (theo mẫu):

a)     27,5% + 38%;        

b)    30% - 16%;        

c)     14,2% x 4;

d)    216% : 8%.

Hướng dẫn giải:

a)     27,5% + 38% = 65,5%

b)       30% - 16% = 14%

c)         14,2% x 4 = 56,8%

d)    216% : 8% = 27%

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay