Bài 1 trang 75 sgk địa lí 9


Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn ...

1. Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội ?

Trả lời:

+ Thuận lợi:

-  Giao lưu thuân lợi với các vùng khác trong nước và với nước ngoài, có lợi thế để phát triển nền kinh tế mở, thu hút đầu tư nước ngoài.

- Có điều kiện phát triển kinh tế biển (nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, giao thong vận tải biển, du lịch biển - đảo …)

+ Khó khăn:

-Phải thường xuyên phòng chống thiên tai.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu