Bài 1 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 45 phiếu

Viết (theo mẫu): 75/300; 60/400.

Viết (theo mẫu):

;   ;   ;  

Hướng dẫn giải:

 =  = 15%

 =  = 12%

 =  = 32%

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan