Bài 1 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5


Viết (theo mẫu): 75/300; 60/400.

Viết (theo mẫu):

;   ;   ;  

Hướng dẫn giải:

 =  = 15%

 =  = 12%

 =  = 32%

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan