Bài 1 trang 74 sgk hóa học 10

Bình chọn:
2.7 trên 6 phiếu

Số oxi hóa của nitơ ...

1. Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ , NO-2 , và HNOlần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan