Bài 1 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a)     266,22 : 34;

b)    483 : 35;

c)     91,08 : 3,6;

d)    3: 6,25

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

c) 

d) 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan