Bài 1 trang 73 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 1. Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Bài 1 Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Giải:

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng…

Bài viết liên quan