Bài 1 trang 73 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 1. Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Bài 1 Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Giải:

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng…

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu