Bài 1 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 93 phiếu

Tính: a) 400 + 50 + 0,07;

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+ \(\frac{8}{100}\);

d) 35 + \(\frac{5}{10}\) + \(\frac{3}{100}\);

Hướng dẫn giải:

a) ...= 450,07;

b) ...= 30,54;

c)... = 107,08;

d) ...= 35,53

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan