Bài 1 trang 7 sgk toán lớp 5

Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

Bài 1.b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Bài 1. 

a)         \( \frac{3}{5}\) ... 1            \( \frac{2}{2}\) ... 1         \( \frac{9}{4}\) ... 1         1 ... \( \frac{7}{8}\);

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Lời giải:

a) \( \frac{3}{5}\) < 1                             \( \frac{2}{2}\) = 1

    \( \frac{9}{4}\) > 1                             1 > \( \frac{7}{8}\).

b) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

    Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

    Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan