Bài 1 trang 7 sgk Toán 5.


Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Bài 1.                                     

                                                                

Hướng dẫn giải:

                                           

                                           .

Bài viết liên quan