Bài 1 trang 69 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn..

1. Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn?

Hướng dẫn:

Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Công thức: \({F_{h{\rm{d}}}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\) 

Trong đó m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng; \(G = 6,{67.10^{ - 11}}{{N.{m^2}} \over {k{g^2}}}\) gọi là hằng số hấp dẫn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan