Bài 1 trang 69 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Bài 1. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

Bài 1. Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.

Lời giải:

a) 4Na + O2 → 2Na2O

   2Cu + O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2CuO

b) 2Fe + 3Cl2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)2FeCl3

   2Al + 3S  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Al2S3

c) Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

d) Fe + CuSO4 → Cu  + FeSO4

   Cu + 2AgN03  2Ag + Cu(NO3)2

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan