Bài 1 - Trang 69 - SGK Địa lí 8


Chọn trong sách giáo khoa Địa tí 8 ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau...

Chọn trong sách giáo khoa Địa tí 8 ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau và nêu những yếu tố tự nhiên chính tác động tạo nên các cảnh quan trong ảnh.
Trả lời
- Hoang mạc Tha (hình 10.3), cảnh quan đồng bằng sông Hồng (hình 29.4): do tác động của quá trình ngoại lực tạo nên.
58
- Núi Hi-ma-lay-a (hình 10.4): do tác động của quá trình nội lực.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu