Bài 1 trang 64 Tiết 32 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 40 phiếu

Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 67,2 : 7;

b) 3,44 : 4;

c) 42,7 : 7;

d) 46,827 : 9.

Hướng dẫn giải:

a)                 b) 

c)                 d) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan