Bài 1 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11


Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng.

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng.

a) Gọi O và O' lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF. Chứng minh rằng đường thằng OO' song song với các mặt phẳng (ADF) và (BCF)

b) Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABD và ABE. Chứng minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng (CEF)

Lời giải:

a) OO' là đường trung bình của tam giác DBF nên OO' // DF. DF nằm trong mặt phẳng (ADF) nên OO' // mp(ADF). tương tự OO' // CE mà CE nằm trong mặt phẳng (BCE) nên OO' // mp(BCE)

b) Gọi J là trung điểm đoạn thẳng AB, theo định lí Ta-lét => MN // DE => đpcm

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu