Bài 1 trang 60 sgk giải tích 12


Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số:

Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số:

a) y= \(\left ( 1-x \right )^{\frac{-1}{3}}\);

b) y= \(\left ( 2-x^{2} \right )^{\frac{3}{5}}\);

c) y= \(\left ( x^{2}-1 \right )^{-2}\);

d) y= \(\left ( x^{2}-x-2\right )^{\sqrt{2}}\).

Hướng dẫn giải

a) y= \(\left ( 1-x \right )^{\frac{-1}{3}}\) xác định khi 1-x > 0 ⇔ x< 1. Tập xác định là (-∞; 1).

 

b) y= \(\left ( 2-x^{2} \right )^{\frac{3}{5}}\) xác định khi 2-x > 0 ⇔ -\(\sqrt{2}\) < x < \(\sqrt{2}\).

Tập xác định là (-\(\sqrt{2}\); \(\sqrt{2}\)).

c) y= \(\left ( x^{2}-1 \right )^{-2}\) xác định khi x2-1# 0 ⇔ x # ± 1.

Tập xác định là ℝ\{-1;1}.

d) y= \(\left ( x^{2}-x-2\right )^{\sqrt{2}}\) xác định khi x2-x-2 > 0 ⇔ x <-1;x > 2.

Tập xác định là (-∞;-1) ∪ (2; +∞).

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..