Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 1 trang 6 sgk Toán 5.


Rút gọn các phân số:

Bài 1. Rút gọn các phân số: \(\frac{15}{25}\);  \(\frac{18}{27}\);    \(\frac{36}{64}\).

Hướng dẫn giải:

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\);

\(\frac{18}{27}\) = \(\frac{18 :9}{27:9}\) = \(\frac{2}{3}\);

\(\frac{36}{64}\)  = \(\frac{36:4}{64 : 4}\) = \(\frac{9}{16}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay