Bài 1 trang 6 sgk Toán 5.

Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu

Rút gọn các phân số:

Bài 1. Rút gọn các phân số: \(\frac{15}{25}\);  \(\frac{18}{27}\);    \(\frac{36}{64}\).

Hướng dẫn giải:

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\);

\(\frac{18}{27}\) = \(\frac{18 :9}{27:9}\) = \(\frac{2}{3}\);

\(\frac{36}{64}\)  = \(\frac{36:4}{64 : 4}\) = \(\frac{9}{16}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan