Bài 1 trang 6 sgk Toán 5.


Rút gọn các phân số:

Bài 1. Rút gọn các phân số: ;  ;    .

Hướng dẫn giải:

 =  = ;

 =  = ;

  =  = .