Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Phát biểu định nghĩa của lực

1. Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm?

Hướng dẫn:

- Lực là 1 đại lượng vectơ đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gấy ra gia tốc cho hoặc làm cho vật bị biến dạng. Đơn vị là Newton (N).

- Điều kiện cân bằng của 1 chất điểm : Tổng hợp lực tác dụng vào vật bằng không.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan