Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10


Phát biểu định nghĩa của lực

1. Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm?

Hướng dẫn:

Học sinh tự làm.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan