Bài 1 trang 58 sgk Toán 5


a) Tính nhẩm, b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là...

Bài 1 a) Tính nhẩm:

1,48 x 10          5,12 x 1000            2,571 x 1000

15,5 x 10          0,9 x 100               0,1 x1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,05; 805; 8050; 80500?

Hướng dẫn giải:

a) 14,8               512              2571

    155                90               100

b) 8,05 x 10 = 80,5;              8,05 x 100 = 805;

  8,05 x 1000 = 8050;            8,05 x 10 000 = 80 500.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan