Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 1. Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

Bài 1. Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta có AB = 5cm và CD = 15 cm

<=>  =  = .

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

<=>  =  = 

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

<=>  =  = 5.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu