Bài 1 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2


1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:

1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm,        BC = 4cm,          AC = 5cm

Hướng dẫn:

Trong tam giác ABC có:

AB = 2cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm

 => AB < BC < CA nên 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan