Bài 1 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2


1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:

1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm,        BC = 4cm,          AC = 5cm

Hướng dẫn:

Trong tam giác ABC có:

AB = 2cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm

 => AB < BC < CA nên \(\widehat{C}< \widehat{A}<\widehat{B}\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu