Bài 1 trang 53 sgk hóa học 11


Viết phương trình hóa học dạng phân tử

Bài 1: Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4 với lượng dư của:

a) BaO                       b) Ca(OH)2            c) K2CO3

Bài giải:

Hướng dẫn: Do các chất a) BaO, b) Ca(OH)2, c) K2CO3 lấy dư nên khi tác dụng với H3PO4 muối tạo thành là muối photphat trung hòa:

a) Ba3(PO4)2;                   b) Ca3(PO4)2;            c) K3PO4

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu