Bài 1 trang 51 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Bài 1. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Bài 1. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trinh hoá học minh hoạ với kim loại magie.

1.Phản ứng với phi kim

2Mg +O2  ------- > 2MgO (đk :to)

Mg + Cl­-------- > MgCl2

2.Phản ứng với dung dịch axit

Mg +2 HCl -------- > MgCl+ H2

Mg + H2SO4 loãng   -------- > MgSO­4 + H2

3.Phản ứng với dung dịch muối

Mg + CuSO4  -------- > MgSO+ Cu

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan