Bài 1 trang 51 sgk hoá học 9


Bài 1. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Bài 1. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trinh hoá học minh hoạ với kim loại magie.

1.Phản ứng với phi kim

2Mg +O2  ------- > 2MgO (đk :to)

Mg + Cl­-------- > MgCl2

2.Phản ứng với dung dịch axit

Mg +2 HCl -------- > MgCl+ H2

Mg + H2SO4 loãng   -------- > MgSO­4 + H2

3.Phản ứng với dung dịch muối

Mg + CuSO4  -------- > MgSO+ Cu

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu