Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1.


Làm tính nhân:

1. Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x - );

b) (3xy – x2 + y) x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(- xy).

Bài giải:

a) x2(5x3 – x - ) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-)

                           = 5x5 – x3x2

b) (3xy – x2 + y) x2y = x2y . 3xy + x2y . (- x2) + x2y . y

                                  = 2x3y2x4y + x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(- xy) = - xy . 4x3 + (- xy) . (-5xy) + (- xy) . 2x

                                      = -2x4y + x2y2 - x2y.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan