Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 19:33:18

Bài 1 trang 48- Tiết 14 sgk Toán 5


Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

a) 3m 6dm; 

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm .

Hướng dẫn giải:

a) 3,6m

b) 0,4m

c) 34,05m

d) 3,45m

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay