Bài 1 trang 48 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 45 phiếu

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Bài 1. Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

a) \(\frac{127}{10}\);      b) \(\frac{65}{100}\);       c) \(\frac{2005}{1000}\);       d) \(\frac{8}{1000}\).

Hướng dẫn giải:

a) \({{127} \over {10}} = 12{7 \over {10}} = 12,7\)

b) \({{65} \over {100}} = 0,65\)

c) \({{2005} \over {1000}} = 2{5 \over {1000}} = 2,005\)

d) \(\frac{8}{1000}=0,008\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan