Bài 1 trang 47 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)       56dm2 = …m2

b)      17 dm2 23cm2 = ….dm2;

c)       23 cm2 = …dm2

d)      2 cm2 5mm2 =…cm2

Hướng dẫn giải:

a)      …..= 0,56cm2

b)      …= 17,23 dm2

c)       …..= 0,23dm2

d)      ….= 2,05 cm2

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan