Bài 1 trang 47 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 24 phiếu

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)      \( 56dm^2= …m^2\)

b)      \(17 dm^223cm^2= ….dm^2\);

c)       \(23 cm^2 = …dm^2\)

d)      \(2 cm^2 5mm^2 =…cm^2\)

Giải

a)        \( 56dm^2={{56} \over {100}}m^2= 0,56m^2\)

b)      \(17 dm^223cm^2=17{{23} \over {100}}d{m^2}= 17,23 dm^2\)

c)        \(23 cm^2 ={{23} \over {100}}d{m^2}= 0,23dm^2\)

d)      \(2 cm^2 5mm^2 =2{5 \over {100}}c{m^2}= 2,05 cm^2\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan