Bài 1 trang 44 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ....m;

b) 2dm 2cm = ...dm

c) 3cm 7cm =...m

d) 23m 13cm = ...m

Hướng dẫn giải:

a) 8,6m          b) 2,2dm        c) 3,07m        d) 23,13m