Bài 1 trang 43 sgk địa lí 10


Bài 1. Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất.

Bài 1. Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất.

Lời giải.

- Khí quyển rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên Trái Đất.
- Là lớp vỏ hào vỏ Trái Đất.
- Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo thứ tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu