Bài 1 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5


84,2....84,19

84,2....84,19

6,843...6,85

47,5....47,50

90,6.....89,6

Hướng dẫn giải:

84,2> 84,19

6,843 < 6,85

47,5 = 47,50

90,6> 89,6

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan