Bài 1 trang 42 sgk Toán 5


So sánh hai số thập phân:

So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 và 51,02;

b) 96,4 và 96,38;

c) 0,7 và 0,65

Hướng dẫn giải:

a) 48,97 < 51,02;

b) 96,4 > 96,38;

c) 0,7 > 0,65.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay