Bài 1 trang 41 sgk hóa học 8

Bình chọn:
4.8 trên 45 phiếu

Hãy tính hóa trị của đồng Cu...

 Bài 1. Hãy tính hóa trị của đồng \(Cu\), photpho \(P\), silic \(Si\) và sắt \(Fe\) trong các công thức hóa học sau: \(Cu{\left( {OH} \right)_2},{\rm{ }}PC{l_5},{\rm{ }}Si{O_2},{\rm{ }}Fe{(N{O_3})_3}\).

Hướng dẫn giải:

Ta có: nhóm \((OH), (NO_3)\) và \(Cl\) đều hóa trị I.

+)   \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\): \(1.a = 2.I \) do đó \(Cu\) hóa trị II.

+    \(PCl_5\): \(1.a = 5.I\) do đó \(P\) hóa trị V.

+)    \(SiO_2\) : \(1.a = 2.II\) do đó \(Si\) hóa trị IV.

+)    \(Fe(NO_3)_3\) : \(1.a = 3.I\) do đó \(Fe\) hóa trị III.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan