Bài 1 trang 41 sgk hóa học 8


Hãy tính hóa trị của đồng Cu...

 1. Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều hóa trị I.

-   Cu(OH)2 : 1.a = 2.I à Cu hóa trị II.

-    PCl5 : 1.a = 5.I à P hóa trị V.

-    SiO2 : 1.a = 2.II à Si hóa trị IV.

-    Fe(NO3)3 : 1.a = 3.I à Fe hóa trị III.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu